Hiển thị kết quả duy nhất

Trình diễn 9 12 18 24

Hệ Thống Lọc Nước Đầu Nguồn AOS I97 Plus

140,500,000
  • Công suất lọc: 1,59 m3/giờ
  • Tổng thời gian hoạt động: 10-12 năm
  • Tổng dung tích hoạt động: 3.785 m3
  • Tuổi thọ bộ tiền lọc thô: 2-3 tháng
  • Chiều cao bộ lọc cặn Post-Filter (mm): 254
  • Tuổi thọ bộ lọc cặn Post-Filter: 6-9 tháng